Ammatillinen identiteetti


Työnteko liittyy elämäämme keskeisesti erilaisin muodoin ja painotuksin. Ympäristö muuttuu ja työssä tarvitaan uuden oppimista. Voimme esittää itsellemme monenlaisia kysymyksiä siitä mitä haluan tehdä ja olenko itselleni sopivassa työssä? Pohdimme omia kykyjä, vahvuuksia ja heikkouksia eri näkökulmista. Tärkeää on kysyä itseltä, millaisia asioita arvostan ja mistä pidän erityisesti.

Väliasema on paikka vahvistua, pohtia omaa ammatillista identiteettiä sekä kehittää osaamista yksin ja yhteisön jäsenenä. Työssä hankitaan uusia kokemuksia elämänpolulla sekä ammatillisesti.

Identiteetillä on persoonallinen ja sosiaalinen ulottuvuutensa. Ihminen haluaa ymmärtää itseään osana suurempaa kokonaisuutta ja hakee yhtäläisyyksiä ja eroja kanssaihmisiin. Lisäksi aiemmat kokemukset muokkaavat uusien kokemusten käsittelyä ja ohjaavat yksilön toimintaa. Identiteetti rakentuu aina suhteessa muihin erilaisissa ympäristöissä. Rakennusprosessi jatkuu läpi elämän. Ammatillinen itsetuntemus auttaa meitä rakentamaan identiteettiämme toivomaamme suuntaan.

Hyvien tarinoiden luominen itsestä ja työstämme on ammatillisesti merkittävää. Ihmisiä kutsutaan mukaan tarinaan ja niillä luodaan yhteisiä kokemuksia. Haasteellisetkin asiat voi muokata kiinnostaviksi tarinoiksi. Joskus epäonnistumisiksi koetuilla asioilla on oma merkityksensä. Onnekkaimmat ihmiset pystyvät luomaan kertomuksilleen onnellisen lopun haasteista riippumatta.

Osa ammatillisesta identiteetistä on sisäistä tarinaa, jota tuotamme itsellemme. Sisäinen tarina tekee kokemuksista ja elämästä yleisesti yhtenäisen ja ymmärrettävän. Tarinassa menneisyys ja tulevaisuus yhdistyvät.

Olen pohtinut työkokemusteni kirjoittamista tarinaksi tai päiväkirjaksi. On mielenkiintoista havaita millaiset asiat ovat jääneet mieleen erityisesti ja millainen vaikutus kokemuksilla on ammatilliseen identiteettiini. Jokainen voi pohtia suhtautumistaan työhön, kuulumisen ja samastumisen tunteita, tärkeinä pitämiään asioita, tavoitteita, arvojaan ja sitoumuksiaan sekä ammatillista identiteettiään. Keskeistä on miettiä, millaisia asioita odotat saavuttavasi ja millaista tarinaa haluat itsestäsi kertoa. Ajassa eläminen merkitsee tarinoita ja uudistumista.

Ulla Pellinen

nokianvs@gmail.com