ATK-alalla mikrotuesta it-tukeen


Väliasemalla IT-tukena työskentelevä 62-vuotias Jarmo on tyytyväinen tämän hetkisiin tehtäviinsä. Työyhteisössä on leppoisa ilmapiiri.

Väliasemalla kohtaa IT-tuen työssä tilanteita, joiden hoitamisessa on hyötyä aiemmasta työkokemuksesta ja toisaalta myös harrastuksesta tietotekniikan parissa. Hänen vapaa-aikaansa kuuluvat päivittäiset tunnin pituiset kävelylenkit toimivat hyvänä vastapainona istumatyölle.

Jarmon mielestä työskentely IT-tuen tehtävissä olisi mukavaa tulevaisuudessakin, vaikka eläkeikä häämöttää edessä lähivuosina. Hänellä on runsaasti kokemusta IT-tukena työskentelystä ja aiemmista töistään mm. automaation, elektroniikan ja sähköopin opettamisessa ammattioppilaitoksissa.

Eläkeiän kohotessa ikääntyvien työntekijöiden tietotaito on arvokasta pääomaa työyhteisöille. Vuosien, vuosikymmenten tuoman työkokemuksen ja elinikäisen oppimisen kautta saavutettu hiljainen tieto antaa perspektiiviä työtehtävien hoitoon ja työyhteisössä toimimiseen.

Työntekijän on iän karttuessa tärkeää huolehtia kehon hyvinvoinnin lisäksi kokonaisvaltaisesta terveydestään. Kannattaa kiinnittää huomiota ravinnon laatuun, sekä riittävään lepoon ja palautumiseen. Mielekäs tekeminen työtehtävissä ja vapaa-ajalla pitävät yllä toimintakykyä ja auttavat jaksamaan. Tasapuolinen suhtautuminen muihin, ikään katsomatta, kuuluu kaikille.

Nina
viestinta@valiasema.fi