Suunnitelmista toteutukseen – viestinnässäkin


Toimenkuvaani Väliasemalla liittyy viestinnän suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa. Päivitämme viestinnän ja markkinoinnin asioita päivittäin, viikoittain ja aina tarpeen mukaan. Parhaillaan työskentelemme some – kanavien ja viestinnällisen näkyvyyden parissa.

Olemme listanneet some-viestinnän tavoitteita ja päämääriä yhteisesti. Erityisesti olemme pohtineet, miksi somea tehdään, kenelle ja millaisia viestinnän kanavia eri kohderyhmille suunnatussa viestinnässä käytämme. Viestinnän asioita keskustellaan työyhteisön sisäisesti ja viestinnästä vastaavien työntekijöiden kanssa.

Viestinnän tavoitteiden näkyväksi tekeminen on keskeinen osa työtä. Väliaseman some – viestinnällä  tiedotamme tapahtumista, nostamme esille vapaita työpaikkoja, kerromme osaamisestamme, kasvatamme toimintamme tunnettavuutta sekä rakennamme brändimielikuvaa.

Ensimmäiset omat kontaktini Väliasemaan liittyvät työllistymistäni edeltävään aikaan. Saatuani Rekrytointi  – torilta Väliaseman esitteen, päätin tutustua Väliaseman toimintaan kotisivujen kautta. Sen jälkeen sovin toimintaan tutustumisesta ja osaamiseni esittelystä konkreettisesti. Innostus blogitekstejä kohtaan alkoi syksyn 2019 aikana. Blogini suuntautuvat eri kohderyhmille ja niiden tarkoitus on olla ajankohtaisista asioista kertovia sekä informatiivisia.

Kenelle Väliasema puhuu Somessa?

Käytämme some – viestinnän kanavia sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ulkoisen viestinnän tärkeimmiksi kohderyhmiksi olemme nimenneet asiakkaat sekä työntekijät. Viestinällä Väliasema tavoittaa lisäksi yhteistyökumppaneita, rahoittajia sekä nokialaisia yleisesti. Tarjoamme kuntalaisille rakennus, kuljetus- ja muutto- ja ompelimopalveluja. Suuntaamme toimintaamme kysynnän ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Omille työntekijöille järjestämme työyhteisökoulutusta. Sisäisen markkinoinnin koulutuksessa olemme tutustuneet Väliaseman uudistettuihin kotisivuihin konkreettisesti. Koulutuksessa olen kuvannut viestinnän tavoitteita, prosesseja ja tuotoksia. Panostamme tiedon saavutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä kiinnostavuuteen monipuolisesti. Tarkoituksena on pohtia, millaisia asioita on jäänyt mieleen viestinnästä. Lisäksi olemme keskustelleet siitä mitä olemme Väliasemajakson aikana oppineet ja millaisia asioita haluaisimme oppia.

Uuden oppiminen on keskeinen osa some-viestintää. Parhaillaan päivitämme toimenkuvia osana viestinnän kehittämistyötä. Kaikilla ammattialoilla ja kaikessa viestinnässä tarvitsemme tiimi- ja yhteistyötaitoja, työn aikatauluttamisen taitoja, työn ohjaamisen taitoja jne.

Väliaseman visiona on olla entistä houkuttelevampi välityöpaikka ja palvelujen tarjoaja. Monipuolisella viestinnällä paikallisten ihmisten kiinnostusta toimintaamme kohtaan saadaan lisättyä ja työpaikkamme löytyvät nykyistä helpommin. Kasvua ja oppimista tapahtuu vain tekemällä.

Ulla Pellinen

Nokianvs@gmail.com