Arvokasta yhteistyötä


Nokian kaupunginhallituksen jäseniä kävi tutustumassa Väliasemalla lokakuun loppupuolella. Väliasemalle tämä vierailu merkitsee paljon ja pidämme käyntiä erittäin suuressa arvossa.

Toiminnanjohtaja Anne Suomala toteaa: ”Oli tosi hienoa päästä esittelemään kaupunginhallituksen jäsenille Väliaseman toimintaa. Heille oli yllätys, että omassa kunnassa toimii myös tällainen työllistäjä.” Osallistujat olivat vaikuttuneita siitä mitä Väliasemalla tehdään ja he arvostavat Väliaseman työntekijöiden korkeaa ammatillista osaamista ja toiminnan sisällön tuottamista hyvillä tuloksilla.

Vierailulla annettiin kaupungin päättäjille tietoa Väliaseman toiminnasta. Väliasema on kolmannen sektorin toimija, joka toimii päämäärätietoisesti pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä ja jatkoratkaisujen etsijänä ja tukijana.

Vuonna 2024 työllisyydenhoito siirtyy kuntien tehtäväksi, joten päättäjillä on pohdittavaa työllisyydenhoidossa oman kuntansa alueella. On hyvä tutustua paikalliseen toimintaan ja oman kuntansa työllisyydenhoidon mahdollisuuksiin. Nokian Väliasema ry on mukana työllistämässä Nokian kaupungissa oman kunnan pitkäaikaistyöttömiä. Väliasema tekee yhteistyötä kuntakokeilun
työllisyyspalvelujen kanssa.

Väliasemalta löytyy ammattitaitoa useilta eri ammattialoilta. Yhteistyötä tehdään Nokian kaupungin kanssa mm. erilaisten tekstiilien ompeluissa ja kuljetuspalvelujen tuottamisessa.

Nina
viestinta@nokianvaliasema.fi